اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 41
  • بازدید دیروز : 54
  • بازدید کل : 18548

پیوند ها

پاین نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM


پاین نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM

پایان نامه "مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM "‌یک پروژه کامل و علمی در مورد CRM‌ و ECRM میباشد که در 5 فصل کامل و علمی تنظیم گردیده است و به تمام موضوع بطور کامل پرداخته شده است.

فورمت ورد

تعداد صفحات 182

 

چکیده

رابطه قوي با مشتريان مهمترين رمز مؤفقيت هر كسب وكار است. اصل و ريشه مفهوم «مديريت ارتباط با مشتري»اين اصل قديمي است كه «هميشه حق با مشتري است». در چند سال اخير، افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه در گير شده اند و مفهوم مديريت ارتباط با مشتري كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش بالاتر به مشتري است را توسعه داده‌اند .

سازمان ها و تشخيص داده اند كه مشتريان مهم ترين داراييشان هستند و به روابط با مشتريان به عنوان مبادلاتي سودمند و متقابل ونيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارد، مي نگرند.مدیریت ارتباط بامشتری راهبردی تجاری است که به جذب حفظ و ارتقای مشتری می پردازد . با اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند . این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکن است میلیونها مشتری داشته باشد بدون به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات امکانپذیر نخواهد بود . فناوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی CRM است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک مشتریان به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن مشتری تنها مشتری سازمان است.

دررقابت شدید عرصه بانکداری بانکی که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریانش را با توجه به آرمانهای CRMکه همانا پیشروی در ارضا نیازهای مشتریان است اقدام نماید ممیتواند رضایت و وفاداری مشتریان را بدست آورد.امروزه سازمانهایی موفق هستند و میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که بتوانند مشتریان وفادار بیشتری راجذب وحفظ نمایند.

فهرست مطالب

فصل اول، مقدمه

1-1- مقدمه. 2

1-2- مروری بر پیشینه تحقیق،تاریخچه تفکر و ایده CRM... 2

1-3 - مسأله اصلي تحقيق.. 6

1-4- تشريح و بيان موضوع. 6

1-5- ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-6- مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت تصویری(7

1-7- اهداف تحقيق.. 7

1-8 - قلمرو انجام تحقيق.. 7

1-9- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي.. 8

1-10 - ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم ، ادبیات موضوع

2-1- مقدمه. 11

بخش اول، تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

2-2 - تاریخچه‌ پیدایش و تكامل مديريت ارتباط با مشتري.. 12

2-3 -تعاريف CRM... 12

2-4-اهداف CRM... 14

2-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت... 14

2-4-2- اهداف CRM از نقطه نظر نول.. 15

2-4-3- اهداف CRM از نظر سویفت... 15

2-4-4- اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و را جرز. 15

2-4-5- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون.. 15

2-5- اصول CRM... 16

2-5-1- مولفه‌هاي CRM... 16

2-5-1-1 مشتري.. 16

2-5-1-2 روابط.. 17

2-5-1-3 مديريت... 17

2-5-2- فوايد مديريت ارتباط با مشتري.. 17

2-5-3- فرايندهاي اصلي CRM... 18

2-5-4- چرخه فرآيند CRM (‌مدل يكپارچگي تاكتيكي فرآيندهاي CRM )20

2-5-4-1 كشف دانستني‌ها21

2-3-4-2 تعامل با مشتري.. 22

2-3-4-3 برنامه‌ريزي بازار. 22

2-3-4-4 تجزيه و تحليل و پالايش.... 22

2-3-5- ارزيابي آمادگي سازمان‌ها براي اجراي CRM... 22

2-3-6- گام‌هاي طراحي موفق سيستم مديريت ارتباط با مشتري.. 23

2-3-7- ساختار سازمان براي مديريت ارتباط با مشتري.. 24

2-3-7-1 مدير بازاريابي CRM... 24

2-3-7-2 بخش تحليل بازاريابي.. 24

2-3-7-3 مديريت عملياتي.. 25

2-3-7-4 مديريت بخش‌بندي و تفكيك... 25

2-3-7-5 مديرت كانال‌هاي ارتباطي.. 25

2-3-7-6 كاركنان.. 26

2-3-8- فن آوري CRM... 27

2-3-9- راه حل تلفيقي CRM... 29

2-3-10 - وضعيت موجود CRM... 30

2-3-11- فرآيندهاي جمع آوري داده بر مبناي محصول.. 30

2-3-11-1 فرآيندهاي مشتري محور. 30

2-3-11-2 ارتباط چهره به چهره. 31

2-3-12- CRM عملياتي.. 31

2-7-12-1 اهداف CRM عملياتي.. 31

2-3-12-2 مزاياي CRM عملياتي.. 31

2-3-12-3 شاخه‌هاي CRM عملياتي.. 31

2-3-12-3-1 خودكار سازي كادر فروش... 32

2-3-12-3-2 پشتيباني و خدمات مشتري.. 32

2-3-12-3 خودكار سازي بخش بازاريابي سازمان.. 32

2-3-13- CRM تحليلي.. 32

2-3-13-1 ويژگي‌هاي CRM تحليلي.. 33

2-3-13-2 مزاياي CRM تحليلي.. 33

2-3-14- CRM مشاركتي.. 34

2-3-14-1 مزاياي CRM مشاركتي.. 34

2-3-14-2 چرخه حيات مشتري.. 35

2-3-15- CRM در بانكداري.. 35

بخش دوم ، تعیین فاکتورهای موثربر CRM

2-4 - تعاريف بازاريابي.. 37

2-4-1- بازاریابی بر مبنای رضایت مشتری.. 37

2-4-2- شناخت نیاز مشتری، رکن بازاریابی مدرن.. 38

2-5- ارزش مشتري.. 39

2-5-1- ارزش از نگاه مشتری.. 40

2-5-2- ارزش... 42

2-5-3- ارزش از دیدگاه مشتری.. 42

2-5-4- گروههای ارزش... 43

2-5-5 - مدل های ارزش از دید مشتری.. 43

2-6- مدل مؤلفه های ارزش... 44

2-6-1- مدل نسبت هزینه- فایده. 45

2-6-2- مدل وسیله- نتیجه. 46

2-6-3- مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری.. 46

2-6-4- پيش نيازهاي مدل ارزشي.. 48

2-6-5- نظام ارزش... 48

2-7- انواع مشتري از نظر رفتاري.. 48

2-8 - انواع مشتري از نظر قدمت... 48

2-9- تقسيم بندي مشتري از نظر ميزان درآمد و سودآوري.. 49

2-9-1- نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هرم مشتري.. 50

2-10- مشتري وفادار. 52

2-10-1- قانون پاره تو يا قانون 20-80. 52

2-10-2- تعريف وفاداري مشتري.. 52

2-10-3- عوامل موثر بر وفاداري مشتري.. 53

2-10-4- سطوح وفاداري.. 53

2-10-5- مفهوم رضايتمندي مشتري.. 53

2-10-6- اهميت دستيابي به رضايتمندي مشتري.. 54

2-10-7- وفاداري ابزاري.. 54

2-10-8- وفاداري انگيزشي 54

2-10-8-1 تغيير رفتاري.. 54

2-10-8-2 رفتار نامنظم 54

2-10-8-3 رفتار چندگانه. 54

2-10-9- ماتريس وفاداري با رويكرد بخش‌بندي.. 55

2-10-10- اندازه‌گيري وفاداري مشتري.. 55

2-10-11- شبكه سودآوري بالقوه. 55

2-10-12- رابطه بين وفاداري و رضايتمندي.. 57

2-10-13- وفاداري يك فرد به يك بانك... 57

2-10-14- انواع وفاداري.. 58

2-10-15- فرآيند رويگرداني مشتري.. 59

2-11- تعريف خدمات.. 59

2-11-1- تفاوت‌هاي بين كالا و خدمات.. 59

2-11-2- سازمان‌هاي خدماتي و CRM... 60

2-11-3- ويژگي‌هاي خدمات.. 61

2-11-4- تعريف كيفيت... 61

2-11-4-1 كيفيت عملياتي يا فرآيند. 63

2-11-4-2 كيفيت ستاره يا فني.. 64

2-11-4-3 كيفيت فيزيكي.. 64

2-11-4-4 كيفيت وارتباط يا تعاملات.. 64

2-11-4-5 كيفيت در سازمان.. 64

2-11-5- ابزار اندازه‌گيري كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري.. 64

2-11-5-1 مقياس كيفيت خدمت... 64

2-11-5-1-1اجزاي مقياس كيفيت خدمت... 65

2-12- روش‌هاي سنجش.... 66

2-12-1- SERVQUAL67

2-12-2- SERVPERF. 67

2-12-3- SERIMPERF68

2-12-4- شاخص‌ رضايتمندي مشتري و وفاداري مشتري.. 69

2-12-5 - بررسی روشهای اندازه گیری رضایت مشتری.. 69

2-12-5-1 مشتری درون سازمانی.. 69

2-12-5-2 رویکردهای شناخت نیازهای مشتری برون سازمانی.. 70

2-12-5-3 حمایت از مشتری.. 70

2-12-5-4 ایجاد ارزش افزوده از طریق حمایت از مشتری.. 71

2-8-5-5 اهمیت روز افزون حمایت از مشتری.. 71

2-12-5-6 نقش رقابت در جذب مشتری.. 71

2-12-5-7 روشهای جذب مشتری.. 71

2-12-5-8 ضرورت ایجاد بازخورد از مشتری.. 72

2-12-5-9 انواع برخورد با مشتری.. 73

2-12-5-10 نقش کارکنان در رضایت مشتری.. 73

2-12-6- نقش مديران ارشد در ارتباط با مشتریان.. 73

2-12-6-1 نقطه کور مدیریت... 74

2-12-6-2 مدیران ارشد. 75

2-12-6-3 ضرورت فرهنگی.76

2-13- داده کاوی در CRM... 77

2-13-1- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ.. 78

2-13-2 - ﻣﺮاﮐﺰ داده. 79

2-13-3- ﻛﺎرﺑﺮد داده ﻛﺎوی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.. 79

2-14- نام و برند تجاری در CRM... 81

2-14-1- رضایت مندی.. 83

2-14-2- درک روابط عمومی.. 84

2-14-3- ریسک مغایرت.. 84

2-14-4- تاثیرتصویر کشور تولید کننده. 86

2-14-5- درگیری.. 86

2-14-6- ساختن وفاداری برند. 86

2-14-7- بازاریابی وفاداری برند. 87

2-14-8- برنامه های وفاداری و احساس تعهد. 87

2-15- نحوه و اهمیت مدیریت شکایات مشترکان و راهکارها89

‌2-15-1- هشت گام برای برخورد با شکایت های مشتریان.. 90

‌2-15-2- اهداف مدیریت شکایت مشتریان.. 91

‌2-15-3- وظایف مدیریت شکایت مشتریان.. 91

2-15-4- ایجاد کانال برای دریافت شکایتها92

‌2-15-5- ابزارهای اطلاع رسانی.. 92

‌2-15-6- وظیفه حل مشکلات مشتریان.. 92

‌2-15-7- پاسخگویی به شکایت ها93

‌2-15-8- تعیین عکس‌العمل شرکت در برخورد با شکایت... 94

‌2-15-9- کسب بازخور در مورد نتیجه رسیدگی به شکایت از مشتری.. 95

2-16- بررسی كاربرد تكنولوژي دانش در مديريت ارتباط با مشتري.. 97

2-16-1- ساختن نيازهاي مشتريان بر پايه اصول علمي.. 97

2-16-2- مديريت ارتباط بامشتري.. 98

2-16-3- مديريت دانش.... 99

2-16-3-1 شناسايي وتوليد دانش.... 99

2-16-3-2 ذخيره سازي وكد گذاري كردن دانش.... 99

2-16-3-3 انتشار دانش.... 100

2-16-3-4 بهره برداري از دانش.... 100

2-16-4- انواع دانش.... 100

2-16-5- ارائه يك مدل جامع از مديريت دانش.... 101

2-16-5-1 منابع داده. 102

2-16-5-2 بخش اكتساب دانش.... 103

2-16-5-3 مخازن دانش.... 104

2-16-5-4 بخش بهره برداري ازدانش.... 105

2-17- نقش ریاضیات در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM)106

2-17-1-روشهای حل مسئله. 107

2-17-2- عمده ترین روشهای حل مسئله. 107

2-17-2-1جستجو برای الگو. 107

2-17-2-2 رسم شکل.. 108

2-17-2-3 صورتبندی مسئله معادل.. 108

2-17-2-4 تغییر مسئله. 108

2-17-2-5 انتخاب نمادهای مناسب... 108

2-17-2-6 استفاده از تقارن.. 108

2-17-2-7 تجزیه به حالتهای ساده تر. 108

2-17-2-8 کار عقب رونده. 108

2-17-2-9 بررسی نقیض.... 109

2-17-2-10 زوجیت... 109

2-17-2-11بررسی حالتهای حدی.. 109

2-17-2-12 تعمیم.. 109

2-17-3- هزینه یک سیستم CRM چقدر است ؟. 110

2-17-4- چگونه یک اجرای CRM قوی داشته باشیم؟. 110

2-18- نتیجه گیری.. 111

فصل سوم ، مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

3-1- مقدمه. 114

3-2-ریشه اصلی ECRM تعریف و تمایز. 114

3-2-1- تعریف ECRM... 115

3-2-2- تفاوت بین CRM و ECRM... 115

3-2-3- اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی.. 116

3-2-4- انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. 116

3-3- مديريت روابط مشتري الكترونيكي (ECRM) و مزایای آن.. 117

3-3-1- اثرات ECRM بر کیفیت رضایت مشتریان و كاركنان.. 119

3-3-2- مزایای استفاده از ECRM به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانه ای سنتی.. 120

3-4- چرخه ECRM... 121

3-5- ECRM انتخاب سازمانهای پیشرو. 122

3-6- فناوریهای مورد استفاده در ECRM... 123

3-6-1- مراحل طراحی موفق در ECRM... 124

3-6-2- پيش نيازهاي فرم نرم افزار CRM براي مشتريان.. 125

3-6-3- عوامل موفقیت ECRM... 127

3-6-4- مثالهایی از ECRM... 127

3-7- نقش اینترنت در ECRM... 128

3-7 -1- تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی ECRM... 129

3-7 -2- مراحل پیاده سازی ECRM... 130

3-7 -3- منافع اقتصادی حاصل از کاربرد ECRM... 130

3-7 -4- چالشهای موجود در مسیر ECRM... 131

3-8- جامعه الکترونیکی و شاخص های آن.. 133

3-9- نمونه ای کاربردی در استفاده موفق از ECRM... 133

3-9-1- اجرای ECRM در وب سایت Amazon.com.. 134

3-9-2- اجرای ECRM در شرکت HP. 135

3-10- نتیجه گیری.. 136

فصل چهارم ، روش تحقیق

4-1- مقدمه. 138

4-2- روش تحقیق.. 138

4-2-1- جامعه تحقیق ونمونه گیری.. 140

4-2-2- روش های جمع آوری داده ها141

4-2-3- روش های تجزیه تحلیل داده ها142

4-3- نتیجه گیری.. 143

فصل پنجم ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 145

5-2- پيشنهادات کاربردی.. 148

5-3- پيشنهادات پژوهشي جهت تحقيقات آتي.. 148

پیوستها150

پیوست الف-ساخت در کلاس جهانی از دیدگاه مشتری.. 150

پیوست ب - درآمد ۱۸ میلیارد دلاری نرم‌افزارهای CRM در سال2012. 155

پیوست ج - به کارگيري فناوری‏هاي نوين.. 156

پیوست د- اﻧﻮاع داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی.. 157

پیوست و- مورد کاوی CRM و ECRM... 158

پوست ه – نرم افزارهای CRM... 167

فهرست منابع.. 172

فهرست شکل ها ،جدول ها و نمودارها

جدول(1-1)مروری بر برخی تحقیقات انجام شده در زمینه CRM... 5

نمودار(1-1) فرآیند CRM... 7

شکل (2-1) مولفه‌هاي CRM... 16

نمودار) 2-1 (فرآيند CRMاز نظر سوئيف... 21

شکل (2-2) چرخه فرآیندCRM از دیدگاه تام. 22

شکل (2-3) عواملي آمادگي سازمان‌ها را جهت اجراي CRM... 23

شكل (2-4) ساختار سازماني مديريت ارتباط با مشتري.. 24

شکل (2-5) ساختار نمادين خلاصه شده از يك سازمان.. 26

شکل (2-6) ساختار عمومي سازمان‌هاي بيمه. 26

شكل (2-7) هرم استاندارد مشتري براساس ميزان درآمد و سودآوري 49

شكل (2-8)ارتباط بين سود و درصد مشتريان.. 50

شكل (2-9) توزيع سهم مشتريان و غيرمشتريان ازنظر درآمد. 51

شكل (2-10)مثال موردي در هزينه بازاريابي.. 51

جدول (2-1) سلولهاي عادات خريداري.. 55

نمودار (2-2) سود توزیع شده. 56

نمودار (2-3) ميزان نگهداري مشتريان و رابطه آن با سوآوری.. 57

شکل (2-12) عوامل موثر بر ايجاد وفاداري در مشتريان.. 58

جدول (2-2)انواع مشتريان وفادار. 59

شکل (2-13) انواع کیفیت... 62

شکل (2-14) تقسيم‌بندي مدل‌هاي سنجش رضايت‌مندي ،مشتري.. 66

جدول (2-3) مقياس مجرد SERVPERF. 68

جدول (2-4) مقياس مجرد SERIMPERF. 68

شکل (2-15) چرخه داده کاوی.. 78

شکل (2-16) چارچوب دسته بندی تکنیک های داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری.. 81

شکل (2-17) مراحل مدیریت دانش مشتری.. 98

جدول )3-1) تفاوت بین CRM و ECRM... 115

جدول (3-2) مزایای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری.. 118

شکل (3-1) چرخه مدیریت ارتباط با مشتریان.. 121

شکل (3-2) فناوریهای مورد استفاده در ECRM 124

جدول (3-3) نمونه هايي از فعاليت هاي CRM در حمايتهاي IT از آن.. 127


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 552

برچسب های مهم

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه چهارم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه چهارم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه پنجم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه ششم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای ...

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه دوم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

نمونه سوال پایه سوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه سوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه سوم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه سوم سال تحصیلی 97-96 نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

به دلیل درخواست زیاد کاربران قیمت برنامه از 13000 تومان به 2600 تومان کاهش پیدا کرد به اندازه قیمت یک نوشابه!فقط برای مدت محدود تغییرات 25 شهریور اضافه شدن نرم افزار کامنت نامحدود : با این نرم افزار شما میتوانید به تعداد نامحدود برای پست های خودتان ...

نمونه سوال پایه اول تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه اول تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه اول تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه اول دریافت کنید. برای دانلود از درگاه زیر ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب و ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

خرید 100 ممبر واقعی تلگرام

خرید 100 ممبر واقعی تلگرام

فروش 100 ممبر واقعی + 10 ممبر هدیه همراه با بازدید تحویل در کمتر از 12 ساعت دقت کنید تمامی مکمبر ها واقعی هستند و بازدید هم دارند ما مخالف روش فیک هستیم و تلگرام هم فیک ها رو پاک خواهد کرد حتی برای اطمینان شما ما برای شما 10 تا ممبر به صورت تست میزنیم برای درخواست ممبر ...

گام به گام نهم

گام به گام نهم

دانلود گام به گام نهم با کمترین قیمت 50%تخفیف فقط 2000تومان تمامی دروس (ریاضی و فارسی و علوم و ....) ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط توضیحات را بخوانید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ کمکی نمیتونه بکنه! لطفا، اگر می خواهید در زمان کم و بدون سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

»دانلود جزوه و سوالات فنی و حرفه ای متصدی کافی

»دانلود جزوه و سوالات فنی و حرفه ای متصدی کافی

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل جزوء کامل و نکته به نکته و 250نمونه سوال با جواب آزمون ادواری فنی حرفه ای متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) می باشد که در ادامه با قیمت بدون رقیب در سطح اینترنت می توانید دانلود کنید: قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ...

نرم افزار حفره یاب ماهواره ای موبایل

نرم افزار حفره یاب ماهواره ای موبایل

ماهواره های زمین شناسی و نظامی را به خدمت بگیرید و با استفاده از امواج آنها زمین و زیر زمین را اسکن کنید...و اتاقهای حاوی دفینه را به راحتی بیابید.... این برنامه سری میباشد و خیلی زود از سایت برداشته میشود.. موبایل خودتان را تبدیل به یک گنجیاب فوق حرفه ای کنید ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه آنلاین 3x1.ir" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما